css

telefon

Customer Service
+36-20-821-6512

budgetHUEN

cart
DOWNLOAD CATALOGUE budget

Privacy Policy

Online adatvédelmi nyilatkozat

Az Apis Logistic Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap oldalainak többsége bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében adatokat kérünk a felhasználók személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében. A regisztráció során olyan információkat is kérünk Öntől, amelyek személyes adatoknak minősülnek.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás szerint jelen esetben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az Ön hozzájárulásával történő személyes adatkezelésre az adatkezelő, vagyis az APIS Logistic Kft. jogos érdekeinek érvényesítése céljából kerül sor. Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Személyes adatait Társaságunk csak azon dolgozói ismerhetik meg, akiknek munkája során elengedhetetlenül szükséges ezen adatok megismerése. Az Apis Logistic Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek.

Az Apis Logistic Kft., mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait, s csak abban a körben, amelyhez Ön kifejezett felhatalmazást ad.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg Önt:

Ön a vonatkozó jogi szabályozás szerint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az adatkezelőnél. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintettel személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy Ön, a jogainak megsértése érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás törvényszéki hatáskörbe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-78391/2014.

Manufacturers