css

telefon

Customer Service
+36-20-821-6512

budgetHUEN

cart
DOWNLOAD CATALOGUE budget

Complaints and Returns

Kedves Partnerünk,

Az alábbiakban a hatékony, közös munka érdekében megtalál minden fontos információt az APIS Logistic Kft. Visszáru és Reklamáció kezeléséről.

 

Legújabb fejlesztésünk eredményeként a Visszáru és Reklamáció kezeléseket mind egy helyen, egy online felületen tudja elvégezni és a felület segítségével folyamatosan nyomon is követheti a bejelentésének státuszát. Fontos, hogy 2018. március 1-től csak és kizárólag ezen az online felületen keresztül fogadunk el visszáru és reklamációs bejelentéseket!

Ez alól a szavatossági idővel rendelkező, illetve garanciális termékek kivételek, azokat a reklamacio@apis.hu címre kell küldeni, bizonylatszám, cikkszám feltüntetésével és a hiba leírásával.

APIS Visszáru és Reklamáció kezelés:

https://plaza.apis.hu/hibajegy.html

 

Milyen témákban tudunk az online felületünkön keresztül segíteni Önnek:

                Áreltérés: Egyes termékekhez nem az az ár került feltüntetésre, amelyben vállalatunkkal megállapodott

                Számla alaki eltérés: A számlát alaki eltérés miatt nem tudja befogadni (pl.: rosszul feltüntetett székhely, stb.)

                Minőségi probléma: A termék a funkciójának nem felel meg

                Mennyiségi eltérés: A termékből nem a bizonylaton szereplő mennyiség került kiszállításra

                Felcserélt áru: A megrendelt termék helyett valamilyen más termék érkezett

                Visszáru ügyintézés: Bármely egyéb okból (nem mennyiségi vagy minőségi probléma) szeretné visszaküldeni a terméket

 

Az itt felsorolt témákról alább bővebben is olvashat.

Mennyi időt vesz igénybe a reklamációjának megoldása:

Minden, a Visszáru és Reklamációs felületen leadott reklamációra 5 munkanapon belül válaszolunk. A nem mennyiségi vagy minőségi probléma miatt keletkezett Visszáru ügyintézés a termék visszaszállításától függően ettől eltérő időt vehet igénybe.

 

Milyen módon kap választ reklamációjára:

Az online felületünkön leadott Visszáru és Reklamációs jegyzőkönyv leadásáról és az elbírálás végeredményéről is e-mailes értesítést kap. A kettő közötti időszakban a folyamat épp aktuális állását itt tudja követni: https://plaza.apis.hu/statushiba.html

 

Ahhoz, hogy sikerrel tudja használni a Visszáru és Reklamáció kezelő felületünket kérjük, olvassa át az alábbi tudnivalókat!

 

Fontos teendők az áru átvételénél:

Kérjük, a kiszállítás során, miden alkalommal győződjön meg a bizonylaton szereplő csomagok darabszámáról és sérülésmentességéről, mert a helyszínen is észrevehető hibákkal kapcsolatban csak akkor fogadunk el reklamációt, amennyiben azt az alábbi bizonylatokon is jelzi és a sofőrrel is aláíratja.

 

Melyek a kiszállítás során már felfedezhető hibák:

                Csomag darabszám eltérés: A szállítást végző futár deliveryjén, vagy ennek hiányában a bizonylaton szereplő csomag darabszám meglétét kell ellenőriznie. Tehát például ha a deliveryn 4 doboz kerül feltüntetésre, Önnek annyit kell csupán ellenőriznie, hogy valóban 4 dobozt adott-e át a futár.

                Kiszállításból eredő minőségi probléma: (Sérült/szakadt/elázott csomag)

 

A fent felsorolt hibákat az online felületünkön történő bejelentésen túl minden esetben az alábbi okmányokon is fel kell tüntetnie, amit a kiszállítást végző sofőrrel is alá kell íratni.

                Árukísérő bizonylaton (szállítólevél, számla)

                A fuvarozó cég átvételi okmányán (delivery)

 

Ezeket az okmányokat probléma esetén a fuvarozó vállalattól kéjük be, de ha lehetősége van rá, kérjen belőlük egy másolatot is!

 

Amennyiben a kár- és hiány reklamációt részletesen szeretné az átvétel során rögzíteni, minden esetben lehetősége van Kárfelvételi jegyzőkönyv készítésére (ez egy egyszerű A4-es lapon kézzel írva is lehetséges, amennyiben a futárnál nincs formanyomtatvány). Ezt a dokumentumot is feltétlenül írassa alá a kiszállítást végző sofőrrel, majd tartsa magánál. Amennyiben szükség lesz rá, munkatársunk bekéri Öntől a másolatát.

 

Kérjük, hogy az áruátvételkor tapasztalt problémákat a lehető leghamarabb jelentse be online felületünkön (https://plaza.apis.hu/hibajegy.html)!

 

Az átvételtől számított 14 napon túl csak garanciális problémák esetén tudunk reklamációt elfogadni.

 

FONTOS!

A fuvarozó cégnek minden esetben kötelessége megvárni, amíg Ön ellenőrzi a csomag(ok) sértetlenségét (külső sérülések vannak-e, szakadt, nyitott, nyomott, nedves, stb.) és a csomagok, vagy raklapok darabszámát, ezt követően kell aláírni az átvételt igazoló nyomtatványt. Amíg az átvételi okmány nincs aláírva, addig az áruátadás nem fejeződik be. Kérjük, hogy addig semmilyen dokumentumot ne írjon alá, amíg nem győződött meg az áru sértetlenségéről, és az átadott csomagok darabszámáról!

 

Részletes tudnivalók az Visszáru és Reklamáció bejelentő online felületünkön intézhető témákkal kapcsolatban:

 

 

Áreltérés bejelentése:

Egyes termékekhez nem az az ár került feltüntetésre, ami a két cég közti megállapodásban szerepel

 

Mely bizonylatokra érvényes:

                APIS Logistic Kft. által kiállított vevői számlákra, a kiállítás dátumától számított 14 naptári napig.

 

Mi szükséges az ügyintézéshez:

                plaza.apis.hu belépési adatok

                APIS Logistic Kft. számlájának bizonylatszáma, amin leszámláztuk a terméket

                a rossz áron feltüntetett termék APIS cikkszáma

                a helyes ár

 

Eredmény:

                A reklamációval kapcsolatos számla fizetési kötelezettsége felfüggesztésre kerül, de a számla teljes összege az előre meghatározott hitelkeretbe beleszámít.

                Reklamációját 5 munkanapon belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

 

 

Számla alaki eltérés bejelentése:

A számlát Ön alaki eltérés miatt nem tudja befogadni. Ilyen lehet például egy székhely címének változása, ami a rendszerünkben még nem került átvezetésre.

 

Mely bizonylatokra érvényes:

                APIS Logistic Kft. által kiállított vevői számlákra, a kiállítás dátumától számított 14 naptári napig.

 

Mi szükséges az ügyintézéshez:

                plaza.apis.hu belépési adatok

                APIS Logistic Kft. számlájának bizonylatszáma, amit kifogásol

                a hiba és a jó adat szöveges leírása

 

Eredmény:

                A reklamációval kapcsolatos számla fizetési kötelezettsége felfüggesztésre kerül, de a számla teljes összege az előre meghatározott hitelkeretbe beleszámít.

                Reklamációját 5 munkanapon belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

 

Minőségi probléma bejelentése:

A termék a funkciójának nem felel meg.

 

Mely bizonylatokra érvényes:

                APIS Kft által kiállított árukísérő bizonylatokra (számlákra és szállítólevelekre), a teljesítés dátumától számított 14 naptári napig.

 

Mi szükséges az ügyintézéshez:

                plaza.apis.hu belépési adatok

                APIS Logistic Kft. számlájának vagy szállítólevelének bizonylatszáma, amin a hibás termék szerepel

                a termék APIS cikkszáma

                a hibás mennyiség és a minőségi probléma leírása

 

Eredmény:

                A reklamációval kapcsolatos számla fizetési kötelezettsége felfüggesztésre kerül, de a számla teljes összege az előre meghatározott hitelkeretbe beleszámít.

                Reklamációját 5 munkanapon belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

 

Mennyiségi eltérés bejelentése:

A termékből nem a bizonylaton szereplő mennyiség került kiszállításra.

 

Mely bizonylatokra érvényes:

                APIS Logistic Kft. által kiállított árukísérő bizonylatokra (számlákra és szállítólevelekre), a teljesítés dátumától számított 14 naptári napig.

 

Mi szükséges az ügyintézéshez:

                plaza.apis.hu belépési adatok

                APIS Logistic Kft. számlájának vagy szállítólevelének bizonylatszáma, amin a rossz mennyiség szerepel

                a termék APIS cikkszáma

                a valós mennyiség, ami megérkezett

 

Eredmény:

                A reklamációval kapcsolatos számla fizetési kötelezettsége felfüggesztésre kerül, de a számla teljes összege az előre meghatározott hitelkeretbe beleszámít.

                Reklamációját 5 munkanapon belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

 

Felcserélt áru

A megrendelt termék helyett valami más termék érkezett.

 

Mely bizonylatokra érvényes:

                APIS Logistic Kft. által kiállított árukísérő bizonylatokra (számlákra és szállítólevelekre), a teljesítés dátumától számított 14 naptári napig.

 

Mi szükséges az ügyintézéshez:

                plaza.apis.hu belépési adatok

                APIS Logistic Kft. számlájának vagy szállítólevelének bizonylatszáma, amin a hibás termék szerepel

                a bizonylaton szereplő, de meg nem kapott termék APIS cikkszáma

                a bizonylaton nem szereplő, de megkapott termék leírása / APIS cikkszáma

 

Eredmény:

                A reklamációval kapcsolatos számla fizetési kötelezettsége felfüggesztésre kerül, de a számla teljes összege az előre meghatározott hitelkeretbe beleszámít.

                Reklamációját 5 munkanapon belül kivizsgáljuk és visszajelzünk.

 

Visszáru kérelem bejelentése:

Bármely okból vissza szeretné küldeni a terméket az APIS Logistic Kft. részére, de nem mennyiségi vagy minőségi probléma miatt. Ez a hibajegy csak és kizárólag aktuálisan az APIS Logistic Kft. által eladható terméknek minősített cikkek esetén lehetséges. Erről a hibajegy elküldését követően dönt az APIS Logistic Kft.

 

Mely bizonylatokra érvényes:

                APIS Logistic Kft. által kiállított árukísérő bizonylatokra (számlákra és szállítólevelekre), a teljesítés dátumától számított 14 napig.

 

Nem érvényesíthető visszáru igény:

                egyedi termék esetében, melyet a Vevő egyedi rendelésére vagy számára egyedileg gyártottunk

                14 napnál régebben vásárolt, esetleg lejárt szavatosságú termékekre

                szigorú számadású nyomtatványokra

                Rendelésre tartott, kifutó vagy megszűnt forgalmazású termékek

                Nem eladható állapotú termékre – A visszaszállítás után APIS Logistic Kft. minden esetben megvizsgálja a termék eladhatóságát és ez alapján dönt a Visszáruzás lehetőségéről.

 

Mi szükséges az ügyintézéshez:

                plaza.apis.hu belépési adatok

                APIS Logistic Kft. számlájának bizonylatszáma, amin leszámláztuk a terméket

                a visszáruban érintett termék cikkszáma és mennyisége

 

Eredmény:

                Az eredetileg kiállított számla fizetési kötelezettség továbbra is fennáll, a visszárura jelölt termékek ellenértéke (az alábbi költségek levonásával csökkentve) a visszáru folyamat lezárultával utólag került elszámolásra.

                A visszáru igény elbírálását és a teljes folyamat lezárását 30 munkanapon belül tudjuk elvégezni.

                Visszáru igény érvényesíthetősége esetén az áru értékének 10%-a kezelési költségként levonásra kerül az elszámolás során.

                A termékek visszajuttatása, ill. azok költségei a vevőt terheli.

Amennyiben a visszaszállítást az APIS Logistic Kft.-vel szeretné intézni úgy az alábbi szállítási költségeket számolunk fel:

 

Szállítási költség

/csomag

/raklap

Visszáru esetén

2500 Ft

9000 Ft

 

Manufacturers